2015-06-30 07:00Pressmeddelande

​Santander Consumer Bank fusioneras

null

Den 1 juli 2015 träder fusionen mellan Santander Consumer Bank AS och Santander Consumer Bank AB (tidigare GE Money Bank) i kraft. Fusionen innebär att banken är verksam i Norden med norsk banklicens, och den svenska verksamheten står under tillsyn av såväl den norska som svenska Finansinspektionen. 

– Sedan uppköpsprocessen av GE Money Bank AB i Norden startade i juni 2014 har vi haft som mål att så snart som möjligt genomföra en fusion av de två systerbolagen. Nu har vi fått det sista godkännandet från tillsynsmyndigheterna och ser fram mot att möta marknaden som en slagkraftig aktör som täcker hela den nordiska marknaden, säger Michael Hvidsten, verkställande direktör för Santander Consumer Bank. 

Santander Consumer Bank AS har sitt nordiska huvudkontor i Oslo, med filialer i Sverige och Danmark samt dotterbolag i Finland. Banken kommer att ha en total utlåningsportfölj på 12 miljarder euro, 1,4 miljoner kunder och 6000 samarbetspartner i Norden. 

– Santander är störst i Norden på bilfinansiering och specialister på betal- och kreditkort, privatlån och sparande. Vår tillväxtstrategi är tydlig: vi strävar efter att bli ledande i Norden inom flera av våra områden. Vi ska vara konkurrenskraftiga på en rimlig kostnadsnivå för att kunna vara det bästa alternativet för våra kunder och samarbetspartner. Målet är att utveckla ännu bättre produkter och lösningar som är värdefulla för våra partners, kunder och ägare, säger Michael Hvidsten. 

Bakgrund 

Santander Consumer Bank Finance SA (Spanien) signerade avtalet om förvärvet av GE Money Bank AB i juni 2014. I november 2014 blev uppköpet genomfört och GE Money Bank AB ändrade namn till Santander Consumer Bank AB. Santanders nordiska verksamhet har fram till fusionen opererat som två juridiska enheter, med banklicenser i Norge och Sverige. Den 1 juli 2015 fusioneras de två systerbolagen, med beslutet att vara en norsk enhet, under tillsyn av den norska Finansinspektionen, med namnet Santander Consumer Bank AS. 

För mer information 

Michael Hvidsten, CEO Santander Consumer Bank AS, michael.hvidsten@santanderconsumer.no, telefon: +47 958 133 40. 

Maria Suneson, pressansvarig Santander Consumer Bank Sverige, maria.suneson@santanderconsumer.se, +46 707 220 723. 

Santander Consumer Bank är en del av Banco Santander, en av världens största finanskoncerner och den största banken i Eurozonen mätt i marknadsvärde. Santander har i dag 117 miljoner kunder, över 13 000 filialer och mer än 180 000 anställda. Banco Santander har samlat konsumentkrediter under namnet Santander Consumer och är en av de ledande aktörerna av konsumentkrediter i Europa.

I Sverige har Santander Consumer Bank 450 000 kunder och erbjuder sparkonton, privatlån, fordonsfinansiering,betal- och kreditkort och delbetalning i butik.

Santander Consumer Bank är en del av  Banco Santander, en av världens största finanskoncerner och den största banken i Eurozonen mätt i marknadsvärde. Santander har under de senaste tio åren utsetts till världens bästa bank tre gånger. Santander i Sverige har 450 medarbetare med kontor i Stockholm.

www.santanderconsumer.se


Om Santander Consumer Bank

I Sverige har Santander Consumer Bank en halv miljon kunder och erbjuder sparkonton, privatlån, fordonsfinansiering, betal- och kreditkort och delbetalning i butik. Santander Consumer Bank är en del av den globala bankkoncernen Banco Santander, en av världens största banker med 133 miljoner kunder i över 45 länder. Santander har under de senaste tio åren utsetts till världens bästa bank tre gånger. I november 2014 förvärvade Banco Santander GE Money Bank AB i Norden, vilket gör att vi nu är dubbelt så stora på den nordiska marknaden med över 1,4 miljoner kunder, 1400 anställda och 6000 partners i Skandinavien. Vi vill växa ännu mer och bli ledande inom fordonsfinansiering, lån och betal- och kreditkort i Norden. Santanders resa in i Norden Verksamheten i Norge startade 1963 och på den norska marknaden är Santander marknadsledande inom fordonsfinansiering. 2007 etablerade sig Santander även i Finland och Danmark. Vår verksamhet i Sverige startade år 2000, under namnet Elcon Finans. 2004 köpte Banco Santander vårt norska moderbolag och 2006 bytte vi namn till Santander. I och med förvärvet av GE Money Bank AB i Norden är vi under en period framöver två olika företag i Sverige: Santander Consumer Bank AS (med banktillstånd i Norge) och Santander Consumer Bank AB (med banktillstånd i Sverige). På sikt och när alla processer är färdiga kommer vi att vara en bank.

Kontaktpersoner