2015-05-27 09:00Pressmeddelande

Mer än var tredje som tecknar reseförsäkring vet inte om den hjälper

null

De flesta resebolagen erbjuder extra reseförsäkringar i samband vid köp av resa. Många tecknar dessa ”för säkerhets skull”, utan att veta om försäkringen hjälper dem. Väl på sin resa uppger var tredje att de inte vet om de betalar några avgifter för transaktioner och valutaväxling med sitt betal- eller kreditkort.

Undersökningsföretaget YouGov har på uppdrag av Santander Consumer Bank undersökt svenskarnas syn på reseförsäkringar och vanor när det gäller betal- och kreditkort utomlands.Mer än var tredje (38%) som tecknar en reseförsäkring via resebolaget vet inte om den hjälper eller kompletterar den befintliga hemförsäkringen eller andra reseförsäkringar.

Bland dem som inte tecknar tilläggsförsäkringen anser 80 procent att hemförsäkringen täcker bra. Detta trots att just tilläggsförsäkringar via resebolag och betalkortutgivare ofta ger ett kompletterande skydd som är starkare än både traditionella hemförsäkringar och de hemförsäkringar som kompletterats med extra reseskydd.

Kortavgifter utomlands? Ingen aning, uppger var tredje
Enligt undersökningen använder majoriteten (71%) sitt kredit- eller betalkort utomlands. En tredjedel säger sig dock vara omedvetna om några avgifter dras vid betalningstillfället. 40 procent använder kortet trots avgifter.

Av de som inte använder kort utomlands tycker 20% att det är för dyrt och 26% är oroliga för avgifter.

Sammanställning av resultat

När du reser utomlands, hur ofta tecknar du en reseförsäkring via resebolaget du bokat din resa med?

 • Alltid: 6%
 • För det mesta: 9%
 • Ibland: 19%
 • Aldrig: 54%
 • Reser aldrig utomlands: 12%


Vad är främsta anledningarna till att du tecknar en reseförsäkring via resebolaget när du reser utomlands? Du kan ange flera svar Bas: Tecknar reseförsäkring

 • Som komplement till min hemförsäkring som inte ger ett heltäckande reseförsäkringsskydd: 45%
 • Jag vet egentligen inte hur den hjälper mig, men jag gör det för säkerhets skull, OM något skulle hända på resan: 38%
 • Som komplement till min kreditkortsförsäkring som inte ger ett heltäckande reseförsäkringsskydd: 20%
 • Annan anledning: 5%
 • Vet inte: 8%


Varför tecknar du inte en reseförsäkring via resebolaget när du reser utomlands? Du kan ange flera alternativ. Bas: Tecknar aldrig reseförsäkring

 • Har bra reseförsäkring inkluderat i hemförsäkring: 80%
 • Har bra reseförsäkring inkluderat i kreditkortsförsäkring: 48%
 • För dyrt: 8%
 • Reseförsäkring är inte viktig för mig: 5%
 • Annan anledning: 3%
 • Vet inte: 4%


Använder du ditt betal- och/eller kreditkort för kontantuttag utomlands?

 • Ja: 71%
 • Nej: 18%
 • Vet inte: 5%
 • Jag har inget betal- och/eller kreditkort: 2%
 • Har aldrig varit utomlands: 4%


Kostar det dig något att använda ditt betal- och/eller kreditkort för kontantuttag utomlands?Bas: Har betal- och/eller kreditkort.

 • Ja: 40%
 • Nej: 27%
 • Vet inte: 33%


Varför använder du inte ditt betal- och/eller kreditkort för kontantuttag utomlands?Bas: Använder inte betal- och/eller kreditkort för kontantuttag utomlands

 • Jag använder aldrig kort utomlands: 26%
 • Jag är orolig för extra avgifter: 26%
 • Jag tycker det är för dyrt: 20%Jag har ett debitkort som jag tycker är bättre: 11%
 • Annan anledning: 25%
 • Vet inte: 7%


Om undersökningen
Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 18-74 år i Sverige under perioden 8-10 maj 2015 via YouGov Sveriges Internetpanel. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.

I Sverige har Santander Consumer Bank 450 000 kunder och erbjuder sparkonton, privatlån, fordonsfinansiering,betal- och kreditkort och delbetalning i butik.

Santander Consumer Bank är en del av den globala bankkoncernen Banco Santander, en av världens största banker med 107 miljoner kunder i över 45 länder. Santander har under de senaste tio åren utsetts till världens bästa bank tre gånger. Santander i Sverige har 450 medarbetare med kontor i Stockholm.

www.santanderconsumer.se


Om Santander Consumer Bank

I Sverige har Santander Consumer Bank en halv miljon kunder och erbjuder sparkonton, privatlån, fordonsfinansiering, betal- och kreditkort och delbetalning i butik. Santander Consumer Bank är en del av den globala bankkoncernen Banco Santander, en av världens största banker med 133 miljoner kunder i över 45 länder. Santander har under de senaste tio åren utsetts till världens bästa bank tre gånger. I november 2014 förvärvade Banco Santander GE Money Bank AB i Norden, vilket gör att vi nu är dubbelt så stora på den nordiska marknaden med över 1,4 miljoner kunder, 1400 anställda och 6000 partners i Skandinavien. Vi vill växa ännu mer och bli ledande inom fordonsfinansiering, lån och betal- och kreditkort i Norden. Santanders resa in i Norden Verksamheten i Norge startade 1963 och på den norska marknaden är Santander marknadsledande inom fordonsfinansiering. 2007 etablerade sig Santander även i Finland och Danmark. Vår verksamhet i Sverige startade år 2000, under namnet Elcon Finans. 2004 köpte Banco Santander vårt norska moderbolag och 2006 bytte vi namn till Santander. I och med förvärvet av GE Money Bank AB i Norden är vi under en period framöver två olika företag i Sverige: Santander Consumer Bank AS (med banktillstånd i Norge) och Santander Consumer Bank AB (med banktillstånd i Sverige). På sikt och när alla processer är färdiga kommer vi att vara en bank.

Kontaktpersoner